Štefan Bubán

Autori podľa abecedy

Štefan Bubán

Štefan Bubán sa narodil 29.7.1932 v Pavlovciach nad Uhom. Vyštudoval Vyššiu pedagogickú školu v Prešove a neskôr na Pedagogickej fakulte Univerzity J. A. Komenského v Bratislave.
Usadil v Trebišove.Na začiatku dominovali v jeho tvorbe kompozície s figuralnými motívmi s typickou deformáciou figúr,neskôr nastúpila v jeho tvorbe krajinomaľba. Krajinárske motívy východoslovenskej nížiny obsahujú výrazné koloristické efekty. V súčasnosti sa jeho tvorba nesie v modernistíckom štýle.
Je členom rôznych zväzov združujúcich umelcov na Slovensku a v zahraničí. Bubán je umelcom nadregionálneho významu.O jeho výnimočnom talente svedčia aj získané ocenenia, napríklad Zlatá plaketa zo VII. Medzinárodného festivalu súčasnej maľby v San Reme v Taliansku. V roku 2003 získal cenu Európskej komisie pre kultúru na II. Bienále d‘Arte il De Nittis v Barlete v Taliansku. Vystavoval na viacerých samostatných a kolektívnych výstavách. Svoje umenie prezentoval aj v Prezidentskom paláci v Bratislave, na Veľvyslanectve SR v Londýne, v Slovenskom inštitúte veľvyslanectva SR v Berlíne, vystavoval na jednej z najväčších medzinárodných výstav na jesennom Parížskom salóne, kde reprezentoval Slovensko.

Zemplín

Akvarel - papier

45 x 60 cm

Zarámované

Predané dielo

Vyberte si z kategórie o ktorú máte záujem, alebo pozrite si všetky