Mečiarová Klaudia

Žije a tvorí v Trenčíne, venuje sa abstraktnému umeniu.