Archanjel Michal

Rozmery 6 × 11 × 39 cm
Podklad

vápenec

Technika

Zinok