Soroka Ivan

Narodil sa 23.6.1963 v Žiline. Študoval na Strednej umeleckopriemyselnej škole v Košiciach odbor grafika. Absolvoval FHPV Prešov Katedra výtvarnej výchovy a umenia. Venuje sa maľbe, kresbe, grafike. Žije a pôsobí v Bardejove.