Majoroši Ladislav

"Narodený 1.5.1951 v Michalovciach. Ako výtvarník pôsobil v rôznych vzdelávacích a kultúrnych inštitúciách. V súčasnosti je od roku 2003 pedagogicky činný na Strednej umeleckej škole v Kežmarku. Umelecky sa venuje najmä voľnej maľbe, sporadicky komornej sochárskej a úžitkovej tvorbe. Odbornú výtvarnú a pedagogickú kvalifikáciu získal dvoma vysokoškolskými štúdiami na Pedagogickej fakulte v Prešove UPJŠ v Košiciach v rokoch 1972-1976 a rokoch 1977-1982, ktoré roku 1988 zavŕšil zložením rigoróznej skúšky. Žije a tvorí v Ľubici.

Diela realizované v interiéri a exteriéri
- veľkoplošný keramický objekt realizovaný v architektúre (Mestský úrad Veľké Kapušany)
- pamätná doska s reliéfom M. R. Štefánika
(Zemplínska knižnica sv. Gorazda v Michalovciach)
- pamätná doska V. Lumtzera v Ľubici

Výstavné aktivity
Na výtvarnej scéne východného Slovenska je Ladislav Majoroši prítomný bezmála tridsať rokov, počas ktorých sa zúčastnil na mnohých kolektívnych výstavných podujatiach.
Samostatne svoje diela vystavoval roku
- 1981 Michalovce
- 1987 Strážske
- 1988 Košice
- 1995 Michalovce
- 1996 Kežmarok
- 1999 Michalovce, Sabinov, Poprad a Martin
- 2000 Bratislava a Martin
- 2001 Mobil (Alabama, USA)
- 2003 Kežmarok
- 2007 Michalovce a Nowy Targ (Poľsko)"