Štecová Martina

"Martina Štecová, rod. Šolcová sa narodila 12.6.1966 v Kladne, ČR. Štúdium absolvovala na Strednej umeleckej priemyselnej škole v Košiciach.
Oblasť tvorby: Maľba, kresba, textil – užité umenie. Autorka má osobný vzťah ku krajine, predovšetkým prešovského regiónu, kde žije. Vo svojich dielach interpretuje vlastnú fantáziu a myšlienky. Zaujíma ju architektúra krajiny a jej podoby v ročných obdobiach, farebnosť, nálada, svetlo. Ďalšou inšpiráciou sú kvety, ktoré sú pre autorku symbolom harmónie, pokoja a domova. Práve technika akvarelu a pastelu jej najlepšie umožňuje vyjadriť vlastný výtvarný názor na dané témy a námety.
Vystavovala v - Vranov nad Topľou – 1989, 1992, 1998, 2001, 2003, 2007, 2009, Prešov – 2001, Bratislava – 2002
Jej diela sa nachádzajú v súkromných zbierkach v Nemecku, Rakúsku, Francúzsku, USA, Kanade, Českej republike, Švajčiarsku a na Cypre."