Eckerdt Alexander

"Narodil sa 6. júla 1932 v Košiciach.
V rokoch 1952–1958 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u prof.Čemickéhoa, následne na oddelení grafiky u Vincenta Hložníka.
Celý život tvoril v Košiciach, kde aj pôsobil na Ľudovej škole umenia. Ovládal fenomén obojručnej kresby.
Eckerdt bol posledný predstaviteľ košickej moderny a patrí k najvýznamnejším predstaviteľom košického výtv.života 2.pol.20.stor. Bol iniciátorom založenia tvorivej skupiny Roveň.
Bol jedným zo zakladateľov a kľúčových členov občianskeho hnutia Verejnosť proti násiliu v Košiciach.
Zomrel 24. augusta 1992 v Košiciach."