Záboj Kuľhavý Bohuš

"Narodil sa 9. februára 1937 v Závažnej Porube.
Po skončení stredoškolských štúdií v Liptovskom Mikuláši sa profesionálne vzdelával v ateliéroch popredných umelcov skupiny Mikuláša Galandu.
Do slovenského umeleckého života vstúpil mimoriadne osobito. Formoval základy postmoderny.
Patri k najprogresívnejším umelcom tej doby. Je rešpektovaný nielen doma, ale i vo svete.
Jeho diela, ktoré majú už dnes vysokú hodnotu, sú zaujímavé aj ako investičné obrazy, pre ich neopakovateľnosť a objavnosť pre budúce generácie.
Vystavoval veľa krát na Slovensku ale i v zahraničí, v Londýne, Budapešti,..."