Mlynárčik Emil

"Narodil sa 1960, je rodákom z Vernára, absolventom MFF UK v Bratislave.
Od r. 1992 je výtvarníkom v slobodnom povolaní, dnes žije a tvorí v Hôrke pri Poprade.
Bytostný vzťah k prostrediu v ktorom vyrastal, prírode a javom v nej pozorovaným poznamenali tak výber jeho štúdia (meteorológia) ako aj tematiku jeho umeleckej tvorby a spôsob jej zobrazenia.
Realisticky zachytáva svet okolo seba - slnkom zaliate lúky, horské bystriny, pokojné lesné zákutia, čaro miznúcich vidieckych dreveníc či starobylých mestských častí. Zvláštna hra svetlo a príjemná farebnosť vnášajú do jeho obrazov prvky impresionizmu, vyžaruje z nich pokoj a harmónia.
A to je prvoradý cieľ jeho tvorby. Možno aj preto si jeho diela našli cestu k rovnako cítiacim ľuďom po celom svete."