Zmeták Ernest

"Akademický maliar Ernest Zmeták sa narodil 12.1.1919 v Nových Zámkoch. Patril k najvýznamnejším osobnostiam slovenského výtvarného života, bol maliar, grafik a ilustrátor.
V roku 1938 nastúpil na Akadémiu výtvarných umení v Prahe do ateliéru profesora W. Nowaka. Neskôr prešiel na Vysokú školu výtvarných umení v Budapešti, kde študoval v oddelení monumentálneho maliarstva u Vilmosa Abu - Nováka, Bélu Kontulyho a Istvána Szönyiho. Už od začiatku svojej tvorby Ernest Zmeták jasne formuloval svoj výtvarný program. Inšpirovala ho predovšetkým slovenská ľudová kultúra. Absolvoval množstvo študijných ciest do zahraničia, no nikdy nepodľahol otrocky nijakým trendom. Vždy hľadal nové možnosti výtvarnej reči a neustále sa konfrontoval s ostatnými maliarmi.
Zomrel v Bratislave 13.5.2004."