Špaček Ivan

Ivan Špaček, narodil sa v roku 1992 v Trenčíne.V roku 2012 absolvoval strednú umeleckú školu v Trenčíne.
Za maturitnú prácu získal ocenenie riaditeľa školy a práca bola vystavená v roku 2012 v galérii Bazovskéhov Trenčíne a následne aj na Oravskom Hrade.
Venuje sa modernej a súčasnej sochárskej tvorbe, v ktorej je primárnym materiálom oceľ.
Práca s kovom patrí k jeho dlhoročným záľubám.
Žije a tvorí v Trenčíne.