Černý Ján

Maliar a reštaurátor sa narodil 10. 3. 1951 v Brne. Veľkú časť svojho života prežil v Nitre, kde vyštudoval pod vedením Doc. Jelenáka a talianskeho maliara Gianfranca Quaressimina. V roku 1970 spolu s A. Verčinským založil Skupinu mladých výtvarníkov pri PKO v Nitre. Po štúdiách tam pracoval v galérií a múzeu, kde sa venoval reštaurátorskej a odlievačskej práci. Po svojom otcovi, ktorý bol fyzik, zdedil technické nadanie. Realizoval znak Československej expozície vo Vancouveru v Kanade. Od roku 1992 pôsobil ako pedagóg v Uherskom Hradišti.
Tvorbou sa radí k postmodernizmu, do maľby vracia figúru a dekoratívnosť. Od 80-tych rokov spolupracoval ako výtvarník s filmom / Jakubisko - Sedím na konári a je mi dobre, Nejasná správa o konci sveta, Jarábek – Žaby a iné ryby, .../
Zaoberal sa maľbou, grafikou, kresbou, sochárstvom, reštaurátorstvom. Jeho diela vyjadrujú kľud a dôstojnosť človeka v jeho jedinečnosti. Zomrel 29. 6. 2015.