Grotkovský Ján

"Ján Grotkovský narodil sa 24. 1. 1902 v Ruskom Kazimíre, zomrel 3. 6. 1961 v Košiciach.
Základy výtvarného vzdelania získal 1926-1927 u Dezidera Orosza. V rokoch 1934-1938 študoval súkromne u E. Halásza-Hradila.
Od roku 1950 pôobil ako slobodný výtvarník. Samostatne vystavoval v Žiline (1938), Prešove (1960).
Venoval sa najmä krajinárstvu, príležitostne aj figurálnym námetom a zátišiam. Jeho obrazy charakterizuje decentný prednes,
lyricky až melancholicky lomená striebristá farebnost a úsilie o verný prepis tvarov.
Námetovo sa zameral najmä na východné Slovensko od Vysokých Tatier po východoslovenskú nížinu."