Kuchta Ján

"Narodil sa 6.4.1945 v Rožňave.
Jeho výtvarné dielo malo široké rozpätie. V jeho rámci sú obrazy, kresby, akvarely i grafiky krajinárske a figurálne, realistické i abstraktné, znakové a symbolické.
Dokázal veristicky zobraziť skutočnosť, vedel sa však vyjadriť aj vo výtvarnej skratke a štylizácií. Zomrel 3.12.2011.
Žil a tvoril v Rožňave."