Šoltés Ján

"Narodil sa v roku 1962 v Bardejove.
V roku 1982 ukončil štúdium na SUPŠ v Košiciach, odbor propagačná grafika. Je absolventom štúdia na PU-FHPV v Prešove, odbor výtvarná výchova. Hlavným atribútom jeho výtvarnej tvorby je radosť, hravosť, prežitá poetika. Z jeho obrazov vyžaruje veselosť, potešenie. V svojej tvorbe sa vracia ku klasickému obrazu. Venuje sa maľbe a grafike. Žije a tvorí v Bardejove. Prezentuje sa na samostatných výstavách a tak isto sa pravidelne zúčastňuje aj spoločných výstav doma i za hranicami našej vlasti."