Nálepková Jana

"Narodila sa r. 1986 v Prešove.
Absolvovala štúdium na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach u prof.Jozefa Haščáka, ktorý ukončila roku 2012 s akademickým titulom Mgr. Art.
Venuje sa maľbe olejom a akvarelom, perokresbe a kresbe.
Pre jej výtvarný prejav je charakteristická pevná, istá kresba, dôsledná modelácia tvarov, výrazné plastické členenie formy a objemu hmoty. Farba v jej podaní zjednocuje dekoratívno-estetický efekt kompozície.
Zúčastňuje sa výstav a plenérov."