Fabini Jozef

"Narodený: 10. 10. 1908 v Olcnave
Zomrel: 2. 12. 1984 v Košiciach
Prvý kontakt majstra Jozefa Fabiniho s Košicami nastal v jeho študentských časoch, kedy tu absolvoval časť svojich štúdií na gymnáziu. Potom odišiel do Bratislavy na štúdium Právnickej fakulty UK.
Po štúdiach žil v Košiciach, Kežmarku i Prahe. V rokoch 1948 - 1952 bol riaditeľom Východoslovenského múzea v Košiciach. V rokoch 1952 - 1955 pôsobil ako maliar a reštaurátor Krajskej galérie v Michalovciach. Od roku 1955 opäť v Košiciach pracoval ako výtvarník.
Kontakt Jozefa Fabiniho s umeleckým svetom sa prehĺbil najmä vďaka známej Krónovej škole. Počas rokov 1926 až 1927 Fabini navštevoval kurz kreslenia Eugena Króna. V rokoch 1927 až 1928 sa talentovaného mladíka ujal ďalší známy košický umelec - Emil Halász-Hradil.
Počas zamestnania v Bratislave navštevoval aj SVŠT na oddelení kreslenia a maľovania, kde ho viedlo viacero významných umelcov, medzi inými aj Martin Benka. Zároveň absolvoval štúdium na Filozofickej fakulte UK v odbore Dejiny umenia a archeológia.
Tvorbu majstra Fabiniho môžeme rozdeliť na niekoľko častí. Na počiatku to bol výrazný vplyv Krónovej školy, kde sa ústredným motívom stávali trochu pochmúrne uličky Košíc a Krompách. Neskôr sa jeho pozornosť sústredila na prírodné scény, pričom čerpal z prostredia východoslovenského regiónu. Od polovice 50-tych rokov sa svojou tvorbou zameral na Spiš a zachytenie panorámy Vysokých Tatier, Košíc.
V roku 1978 získal titul národný umelec."