Haščák Jozef

"Narodil sa 18. februára 1948 v Košiciach. V rokoch 1966 - 1972 študoval na VŠVU v Bratislave na oddelení voľnej grafiky a knižnej ilustrácie u prof. Vincenta Hložníka. Spolu s Dušanom Kálayom a Róbertom Brunom patrí medzi absolventov posledného ročníka Hložníkovho ateliéru - umelca a pedagóga, ktorý výzamným spôsobom ovplyvnil vývoj slovenskej grafiky druhej polovice dvadsiateho storočia.
Základy výtvarného vzdelania získal Jozef Haščák v Košiciach súkromne u maliara a grafika Ľudovíta Felda a Alexandra Eckerdta. Umelcovo výtvarné smerovanie zásadným spôsobom ovplyvnili predovšetkým základné hodnoty Hložníkovej školy - predovšetkým výrazná figurácia a dôsledný kresliarsky prístup, ktoré reprezentujú aj najpodstatnejšie zložky Haščákovho výtvarného naturelu. .
Venuje sa grafike, maľbe, kresbe, scénografii, knižnej ilustrácii a výtvarnej tvorbe pre architektúru. Jeho tvorba bola ocenená o. i. Cenou Martina Benku (1987) a čestným uznaním na VII. medzinárodnom bienále drevorezu v Banskej Bystrici (1987). Autor sa zúčastnil početných kolektívnych prezentácií československého a slovenského výtvarného umenia v zahraničí. Pripravil približne tridsať samostatných autorských výstav. Haščákova tvorba je zastúpená v zbierkach Východoslovenskej galérie v Košiciach, Štátnej galérie v Banskej Bystrici, Považskej galérie umenia v Žiline, Slovenskej národnej galérie v Bratislave, Národnej galérie v Prahe a pod.
Vyučoval kresbu na katedre dizajnu Technickej Univerzity v Košiciach, kde i žil."