Sabol Jozef

"Narodený v roku 1936 Košiciach, kde po absolvovaní Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave stále žil a tvoril. Pôsobil ako výtvarný pedagóg a tiež ako umelec v slobodnom povolaní. Súčasťou jeho diela je komorná maľba, kresba a tiež monumentálna tvorba v architektúre - napríklad mramorový reliéf na prešovskej železničnej stanici, keramické reliéfy a farebné glazované mozaiky vo viacerých objektoch v Košiciach a tiež v iných mestách najmä východoslovenského regiónu.

Najväčšou časťou jeho diela je krajinomaľba, ktorou nadviazal na bohaté tradície východoslovenských krajinárov. Sabolove krajiny vychádzajú z konkrétneho zážitku a umelec v nich typickou farebnou paletou vyjadruje svoj bohatý emocionálny svet a zmysel pre harmóniu. Zvlášť pôsobivé sú jeho zimné krajiny."