Demko Ladislav

"Narodil sa v r.1950 v Košiciach.
Vyštudoval Technickú univerzitu v Košiciach. Výtvarným technikám a maliarskemu kumštu sa učil v súkromných ateliéroch. Jeho učiteľmi boli L.Feld a M.Rogovský.
Venuje sa kresbe, akvarelu, maľbe. Dominantou v jeho tvorbe je olejomaľba.
Tématicky sa venuje figurálnym kompozíciám, krajinomaľbe, zátišiu a abstraktným motívom.
Absolvoval 24 samostatných výstav, 132 spoločných výstav.
Zúčastnil sa 226 medzinárodných výtvarných plenérov a sympózií na Slovensku, Poľsku, Maďarsku, Česku, Ukrajine, Chorvátsku, Grécku a Rumunsku.
Pôsobí ako výtvarník v slobodnom povolaní."