Zozuľak Ladislav

Akad.mal. Ladislav Zozuľak narodil sa 18. 11 1942 v Bačkove. Absolvoval FF UPJŠ v Prešove - Katedru výtvarnej výchovy u doc. Bendíka a prof. Lehotského. Jeho tvorba bola ovplyvnená Jasuschom, neskôr je jeho prejav zameraný hlavne na krajinomaľbu. Od roku 1972 bol riaditeľom Východoslovenskej galérie. Bol zakladateľom Medzinárodného bienale maľby v Košiciach. Zomrel 6. mája 2006 v Košiciach.