Škultéty Lucia

"Narodila sa v Košiciach, je absolventkou Prešovskej univerzity v Prešove dvoch odborov - výtvarného umenia a anglického jazyka a literatúry. Tvorí svojim originálnym štýlom fantazijné diela plné života a pohybu.
Pravidelne a úspešne sa zúčastňuje rôznych výtvarných súťaží ako napríklad Košická paleta a kolektívnych výstav. Z jej diel sa tešia súkromní zberatelia nielen na Slovensku a Česku ale aj v USA."