Bujdošová Ľudmila

Ľudmila Bujdošová

Absolventka ŠÚV odbor Zdobenie keramiky a porcelánu (1983-1987)
V rokoch 1987-1989 absolvovala pomaturitné kvalifikačné štúdium odbor - Konzervátorstvo a reštaurátorstvo nástenných malieb na ŠÚV.
Od roku 1989-1994 štúdium na Univerzite P.J.Šafárika - Pedagogickej fakulte odbor výtvarná výchova a slovenský jazyk
Maľbe na sklo sa venuje od roku 2007
Aktívne sa zúčastňuje na podujatiach organizovaných centrom KSK ako sú Dámska jazda, regionálna a krajská výstava Košická paleta.
Jej ocenené práce postupujú na celoštátne súťažné výstavy Výtvarné spektrum.
V decembri 2011 prezentovala svoje diela na samostatnej výstave Poézia skla.