Moučka Marek

Milan Johanides

Narodil sa v roku 1967 v Košiciach. Štúdoval na škole umeleckého priemyslu v rokoch 1982 - 86, odbor grafika a maľba.
Po maturite V rokoch 1986 – 1988 si doplnil vzdelanie o reštaurovanie nástenných a závesných obrazov na tej istej škole.
V roku 1991 na Salóne 1990 vyhral 1. miesto. debutom „Mesto“ - enkaustika na dreve. Dielo sa predalo do Paríža.
V reštaurátorskej oblasti sa podieľal s kolektívom reštaurátorov vých. múzea na reštaurovaní pamätného domu Františka II.
Rákoczyho „Rodošta“ v Košiciach.
Je členom Slov. zväzu umelcov v Košiciach. Pôsobí ako výtvarník a reštaurátor.