Lenárdová Mária

"Narodila sa 1953.
Vyrastala v Trstenom pri Hornáde, žije a tvorí v Košiciach.
Výtvarnička - autodidakt, maľba a kresba v technikách akvarel, olej, akryl, uhlík, ceruza, suchý pastel.
Venuje sa krajinomaľbe, portrétu, figurálnym motívom a zátišiam.
Maľuje priamo v teréne, najradšej akvarelom, mapuje historickú vidiecku, neskôr aj mestskú architektúru. Vystavuje spoločne aj samostatne.
Je členkou klubu K-ART pri OZ KOS v Košiciach. Zúčastňuje sa plenérov pod metodickým vedením doc. Juraja Kresilu, prehliadkovej súťaže Paleta 2005, 2006, 2007."