Sapaťuk Michail

"Michail Sapaťuk narodil sa 12. marca 1925 v Prahe, zomrel v roku 2000 v Užhorode v Zakarpatskej oblasti.
Výtvarné umenie vyštudoval u prof. Novotného a A. Nováka, následne na Ukrajine u I. Palivoda a Gaj-Gajevského. Od roku 1963 bol členom zväzu maliarov Ukrajiny."