Čičvák Michal

Michal Čičvák

Akademický maliar Michal Čičvák sa narodil 20.5. 1955 v Sobranciach a zomrel 12.1.2010.
Celý svoj život tvoril a prežil v Košiciach. Ako talentovaný výtvarník začal po stredoškolských štúdiách v roku 1973 študovať maliarstvo na poľskej Štátnej vysokej škole výtvarných umení v Gdansku. Štúdiá voľnej maľby na uvedenej škole absolvoval v roku 1978 u prof. R. U. Usareviča a prof. Ostrowského. Už počas gymnaziálnych štúdií súkromne študoval maľbu u košických maliarov (Borecký, Doboš, Feld).
Po absolutóriu vysokej školy ako umelec v slobodnom povolaní sa viac ako tri desaťročia významnou mierou spolupodieľal na vytváraní východoslovenského, osobitne košického umeleckého života.
Michal Čičvák kvalitou a významom svojho umeleckého posolstva ovplyvnil nielen regionálny, ale tiež širší kontext slovenského maliarstva.