Rogovský Mikuláš

"Akademický maliar Mikuláš Rogovský sa narodil 17.12.1923 v Uliči na východnom Slovensku, zomrel vo veku 79 rokov 21.4.2002 v Košiciach. Študoval na gymnáziu v Michalovciach. Výtvarne sa vzdelával na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave (1944-1949) pod vedením prof. Gustáva Mallého, Jána Mudrocha a Dezidera Millyho.
Po štúdiach pôsobil ako stredoškolský profesor v Strážskom / 1950 – 1951 /, potom sa usadil v Košiciach. Po krátkom pôsobení ako scénický výtvarník v Štátnom divadle v Košiciach sa od roku 1952 venoval výlučne výtvarnej tvorbe, s výnimkou rokov 1961-1966, keď pôsobil ako odborný asistent na Pedagogickom inštitúte v Košiciach a Katedre výtvarnej výchovy PdF UPJŠ v Prešove.
Venoval sa tvorbe krajinárskej, často maľoval kone, figurálnu tvorbu a monumentálno figurálnemu stvárneniu. Jeho tvorba je odrazom senzuálneho bohatstva, prostredníctvom ktorého reprodukuje realitu vždy s určitou dávkou lyrickej poetickosti. V jeho tvorbe dominujú žiarivé tóny. Ako maliar sa neustále zdokonaľoval a je preto veľmi ťažké určiť, v ktorom žánri a technike jeho maliarstvo dominuje.
Mikuláš Rogovský samostatne vystavoval od roku 1960 doma i v zahraničí."