Johanides Milan

Milan Johanides

Milan Johanides akademický maliar sa narodil 25. 11. 1946 v Budimíre.
Vyštudoval SŠUP v Bratislave. Absolvoval VŠVU – monumentálnu maľbu u prof. D. Millého.
Venuje sa maľbe, kresbe, grafike, figurálnej kompozícií a krajinárstvu. Žije a pôsobí v Prešove.