Špak Milan

"Milan Špak narodil sa r. 1977 v Košíciach. Okrem štúdií v Bratislave a Prahe, odbor reštaurovanie, absolvoval jednoročnú stáž v USA na katedre maľby. Vysokoškolské štúdium ukončil na fakulte umení v Košiciach v r.2005.
Momentálne je externým doktorandom na Akadémií umení v Banskej Bystrici.
Vo svojej tvorbe sa inšpiruje prírodnými scéneriami, sakrálnym umením tradičných kultúr a tichom."