Bucher Miroslav

Miroslav Bucher

Narodený roku 1950. Vyštudoval odbor monumentálna maľba v architektúre a scénografií na Umelecko-priemyselnej škole v Brne u profesora Coufala.
Neskôr sa presťahoval do Košíc, kde pôsobil až do roku 1992. Venoval sa tvorbe keramiky drobnej, záhradnej a monumentálnej. V tomto období bola významná jeho výstavnícka tvorba a propagačná grafika. Pre Slovenské Technické múzeum a Východoslovenské múzeum v Košiciach vystvoril mnohé expozície. V roku 1992 sa usadil v Lipanoch, kde sa jeho tvorba orientuje na krajinomaľbu.
V jeho obrazoch prevláda čistá a jasná farba tak dominantne, že sa stala hlavným prostriedkom k dosiahnutiu výslednej harmonizácie obrazových kompozícií, v ktorých prevládajú jemné odtiene tehlových, ale i rumelkových červených, jemné tóny zelených a podľa potreby dopĺňané sviežimi tónmi oranžovej a žltej farby. Autor dáva do pozornosti v svojej krajinárskej tvorbe syntézu logiky a emócie. Usiluje sa o vyrovnávanie obidvoch obrazových zložiek - kompozície a farby.

Miroslav Bucher samostatne vystavuje od roku 1983 a to výstavou v Košiciach, neskôr v Poľsku, Čechách a v roku 2009 sa predstavuje prestížnou individuálnou výstavou v Šarišskej galérií v Prešove. Z kolektívnych výstav je treba spomenúť významné výstavy s Umeleckou besedou Slovenska, ktorej členom je od roku 2005. Sú to výstavy v Taliansku, Poľsku, Čechách, Macedónsku, Francúzsku, Maďarsku, Slovinsku, Turecku a Nemecku.