Bodnár Mykola

Narodil sa 7. mája 1956 na Podkarpatskej Ukrajine.
Vyštudoval Strednú umeleckopriemyselnú školu v Užhorode a Akadémiu výtvarných umení v Ľvove. Do roku 1991 žil a tvoril Košiciach. A v roku 2013 sa presťahoval do Dunajskej Lužnej. Malebná krajina jeho detstva a klasické umelecké vzdelanie vytvorili pevné základy jeho maliarskej tvorby.