Ždiňáková Naďa

"Akademická maliarka, narodila sa v Bardejove. V rokoch 1973-1978 študovala na Vysokej škole muzických umení v Bratislave. V rokoch 1983 - 2006 žila v Košiciach, v súčasnosti žije a tvorí v Brdárke.
Venuje sa komornej a monumentálnej maľbe. Východiská a osobitosť jej autorského konceptu zaraďujú túto maliarku k umelcom, ktorí prostredníctvom figúry odkrývajú vrstvy svojich pocitov a predstáv, základom jej inšpiračného okruhu je predovšetkým téma ľudskej postavy, v menšej miere tlmočí aj svoj maliarsky záujem o krajinu. Charakteristickou črtou jej tvorby, ktorá postupne vyzrela do lyrickej polohy s príznačným modrým a červeným koloritom je geometrizujúci prístup v stvárnení kompozície.
Prezentovala sa na viacerých samostatných výstavách a početných kolektívnych prehliadkach.
Zomrela 13 mája 2015."