Dubay Orest

"Prof. Orest Dubay akademický maliar.
Narodil sa 15.8.1919 vo Veľkej Poľane, zomrel 2.10.2005 v Bratislave. Vyštudoval SVŠT – oddelenie kreslenia v Bratislave / 1939 – 1943 /.
V rokoch 1948-1981 prijal miesto asistenta na Katedre výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty UK v Bratislave. Stal sa rektorom Vysokej školy výtvarných umení, vymenovali ho za čestného člena Accademia Fiorentina delle arti.
Patril k príslušníkom výtvarnej Generácie 1919, ktorú formovali udalosti 2. svetovej vojny. Bol jedným z významných predstaviteľov povojnovej grafiky. Jeho grafické listy oslovujú nestrojenou jednoduchosťou a lyrikou. Odrážajú všedné i sviatočné dni obyčajných ľudí, život ktorých na prvý pohľad nie je ničím príťažlivý.
Pôsobil v Skupine výtvarníkov 29. augusta, Klube grafikov, v ZSVU, Klube výtvarných umelcov a teoretikov a ďalších spolkoch. V roku 1989 daroval rozsiahly súbor svojich diel Vlastivednému múzeu v Humennom.
Na výtvarnej scéne sa objavil koncom štyridsiatych rokov. Od roku 1959 autorsky vystavoval nielen v mestách na Slovensku a v Čechách, ale aj Rostocku, Budapešti, Berlíne, Bagdade, Dűsseldorfe, Káhire, Lipsku, Varne, Ulánbátare, Moskve, Florencii a ďalších veľkomestách.
V roku 1980 mu vychádza v cykle Dvanásť grafík vo vydavateľstve Tatran.
V roku 1977 mu bol udelený titul národného umelca."