Dubay Orest ml.

"Narodený 13. apríla 1954. V rokoch 1972-78 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Po ukončení štúdií sa venuje voľnej grafickej tvorbe. Tvorí série sieťotlačí, v ktorých zjednodušuje tvary do obrysových línií a dôraz kladie na prelínanie a transparentné prekrývanie farebných odtieňov.
Koncom 80-tych rokov sa začína systematicky venovať olejomaľbe na plátne. To čo ho zaujalo v sieťotlači prenáša do olejomaľby a ďalej rozvíja, neobmedzovaný pôvodnou technikou. V svojej tvorbe vychádza z intuitívnej kresby s náznakmi tvarov pripomínajúcich realitu. Prechádza od plastických, zložitých, abstraktných kompozícií až po zjednodušené tvary, vytvorené jednou uzavretou linkou ohraničujúcou plochy čistých prelínajúcich sa farieb. Venuje sa aj počítačovej grafike. Vytvára si vlastný program na formovanie plochy v priestore. Spočiatku používa kombináciu sieťotlače a tzv. drôtenej grafiky, neskôr z rozširujúcimi sa technickými možnosťami využíva laserové tlačiarne, a vytvára virtuálne priestorové objekty.
Autor nehľadá zložité filozofické vysvetlenia svojej tvorby, vychádza zo svojich intuitívnych predstáv a chápania krásy v jednoduchosti
a čistote."