Picasso Pablo

"Pablo Ruiz Picasso sa narodil 25. 10. 1881 v Málage v Španielsku.
Bol extrémne talentovaný ako maliar a kreslič. Bol preslávený tým, že komplexné scény modeloval len pomocou niekoľkých geometrických tvarov v jeho kubistických prácach so zmiešaným médiom, ale aj tým, že produkoval po celý svoj život majstrovské portréty. Picassove skice jeho priateľov perom a atramentom z kubistického a neskoršieho obdobia sú cenené pre ich dovtedy nedoceňovanú vierohodnosť a stali sa príkladom jeho schopností. Picasso sa v sfére umenia vskutku pohyboval s ľahkosťou, aj napriek obmedzenému akademickému vzdelaniu (dokončil iba prvý ročník Kráľovskej akadémie v Madride). Jeho prirodzený talent bol znásobený divou pracovnou etikou.
Jeho avantgardné a fantázie plné diela zásadne zmenili do tej doby užívané pravidlá umeleckej tvorby. Jeho prvé diela, obrazy ""modrého obdobia"" , vyjadrujú melancholické naladenie, zobrazujú izolované figúry, výraznú nemohúcnosť a smútok. V obrazoch ""rúžového obdobia"" naopak dominujú figúry, ktoré sa vedia presadiť. Červená znamenala pre Picassa ako farba krvi symbol života. V roku 1907 sa podieľal Picasso spoločne s Georgeom Braquem na vzniku kubizmu, umeleckého smeru, ktorý z trosiek rozbitej formy vytváral nový druh. Kubizmus vnímal figúry, krajinu aj predmety v geometrickej forme, kockách, ktoré boli usporiadané tak, aby zobrazované predmety ukazovali zo všetkých strán.
Picassov obraz Avignonské slečny vyvolal šok. Behom španielskej občianskej vojny nadŕžal Picasso republike a slobode, po zbombardovaní Guerniky namaľoval svoj prvý politický obraz Guernica, vyjadrujúci protest proti agresii fašistov a proti brutalite vojny. Chápal umenie ako výkrik, ako prostriedok boja proti vtedajšej štruktúre spoločnosti. Vo svojich záverečných desaťročiach venoval Picasso mnoho kresieb a obrazov téme maliara a modelu, často sa vracal alebo citoval vlastné diela aj diela iných významných umelcov a zapracoval do svojich obrazov aj autobiografické prvky. Picasso sa vo svojom živote angažoval spoločensky a politicky.
Zomrel 8. apríla 1973 v Mougins vo Francúzsku vo veku 91 rokov. Zanechal po sebe viac ako desaťtisíc malieb, asi štyridsaťtisíc kresieb, asi dvetisíc grafických predlôh pre tlač, okrem toho plastiky, keramiku a iné umelecké predmety. Takýmto plodným mohol byť iba človek v neprestajnej činnosti, posadnutý nikdy nevyhasínajúcou túžbou tvoriť. Ak raz povedal, že nemôže žiť, ak celý svoj čas nevenuje umeniu, bola to v jeho prípade skutočnosť. No nie však nepredstaviteľne veľký rozsah tvorby, ale epochálny význam mnohých jeho diel mu vydláždil cestu do nesmrteľnosti."