Kocai Peter

"Narodil sa v Košiciach. V blízkosti tohto krásneho a aj históriou bohatého mesta vyrastal v neďalekej dedinke Chým, obklopenou malebnou prírodou. Krása tohto regiónu ho učarila a zrejme aj priviedla k schopnosti vyjadriť svoje pocity prostredníctvom farieb, maľby.
Výtvarne sa vzdelával u pedagóga, výtvarníka a fotografa Jozefa Piru.
Skúsenosti rôznorodej techniky maľby praktizuje od ranného detstva, počnúc od základnej a strednej školy, kde bola jeho tvorba kladne vnímaná pedagógmi umenia.
Rád cestuje a fotografuje, najradšej stavby - architektúru a dizajn, stavebný ako aj technický, prírodu, ľudí... Ak ho niečo osloví, motivuje, tak to zveční aj farbami.
Svoju tvorbu predstavuje verejnosti prostredníctvom internetu a príležitostnými výstavami. Naposledy vystavoval pod záštitou Daniela Brogyányiho. Jeho obrazy si našli priaznivcov už aj v zámorí USA... "