Wagner Richard

"Akad.soch. Richard Wagner nar.1963 Trebišov
Po ukončení ŠUP-ky na odbore keramik-modelár /1982/ v Košiciach, pokračoval v štúdiu /1984-1990/ na VŠUP odbor sochárstvo u Prof.J.Malejovského v Prahe.
Po návrate z Prahy žije a tvorí vo svojom ateliéri v Trebišove.
Venuje sa prevažane komornej plastike a reliéfu so zameraním na figuru a portét.
Účasť na kolektívnych výstavách v Prahe, Zlíne a v Trebišove. Jeho sochárske práce sú vystavené v súkromných zbierkach a galériách v Rakúsku a v Dánsku."