Fridrichová Silvia

"PaedDr. Silvia Fridrichová (1944)
Vysokoškolské štúdium ukončila na Pedagogickej fakulte v Nitre u profesora Jeleňáka. Vstup do profesionálneho výtvarného života v 70-tych rokoch je začiatkom autorkinej umeleckej tvorivosti. Vo svojej tvorbe sa venuje prevažne maľbe kvetín, doménou sú kvetinové zátišia. Stvárňuje prírodné zákutia, architektúru rôznych svetových historických miest.
Popredné miesto zaberá figurálna kompozícia (Benátky, Keňa, Srí Lanka). Autorkine diela sa vyznačujú realistickým, komorným podaním s používaním expresionistickej farebnosti a jej výrazových prostriedkov. Ako profesionálna výtvarníčka pôsobí v slovenskom výtvarnom umení 35 rokov. Je členkou Slovenskej výtvarnej únie a Slovenského fondu výtvarných umení. Bolo jej odovzdaných viacero ocenení za prínos v Slovenskej výtvarnej kultúre a pedagogickej činnosti. Za bývalej ČSFR bola ocenená medzi 12 najlepšími umelcami.
Autorkine diela môžeme vidieť v galériách na Slovensku ako aj v zahraničných galériách (Japonsko, USA, Mexiko, Švajčiarsko, Rakúsko, Nemecko, Česko). V popredných bankách, spoločenských priestoroch, firmách, kultúrnych inštitúciách, súkromných zbierkach na Slovensku a v zahraničí."