Filep Štefan

"Akademický maliar Štefan Filep sa narodil 10.11.1954 v Poľanoch pri Trebišove. Jeho rodičia aj s deťmi - bolo ich šesť, sa rozhodli presťahovať z dediny do Košíc. V tom období už kreslenie malého Štefana úplne opantalo. Navyše, mal veľké šťastie, pretože v dome, kde býval s rodičmi a súrodencami, žil známy košický výtvarník Ľudovít Feld. Keď uvidel jeho obrazy, súhlasil s poskytovaním súkromných hodín. Na hodiny maľovania k nemu chodieval až do roku 1975, kedy nastúpil na vojenskú základnú službu v L.Mikuláši. Tam aj s maliarom Mikulášom Axmanom založil výtvarný krúžok a usporadúvali výstavy obrazov.
Vyštudoval Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave komornú maľbu u docentky akad. mal. Gabriely Balažovičovej a u docenta akad. mal. Františka Stoklasa. Už počas štúdia získal niekoľko ocenení. Cenu SFVU 1980 za maľbu, Odmenu SFVU 1982 za študijné výsledky, Odmenu SFVU 1983 za diplomovú prácu.
Štefan Filep si hľadá vlastnú cestu v umení, nepotrebuje vzory, ale má svojich obľúbených autorov - Jozefa Hanulu, Ladislava Medňanského, Ľudovíta Fulu, Jána Hálu a ďalších."