Makara Štefan

"Narodil sa 10.10.1925 v Ložine pri Michalovciach, v rodine keramikára. Po ukončení Učiteľskej akadémie v Michalovciach vyštudoval VŠVU
v Bratislave u prof.P. Matejku a L.Čemického. Učil sa aj u maliara Teodora Jozefa Moussona. Bol jeho posledným žijúcim žiakom.
Jeho srdcovou záležitosťou bola zemplínska krajina. Miloval ju. Dokázal nenapodobiteľne zachytiť jej atmosféru, farby, náladu a nádherné
široké horizonty s oblakmi. Jeho túžbou vždy bolo začleniť široké zemplínske horizonty do vertikálnej slovenskej krajiny.
18.2.2005 vo veku nedožitých 80 rokov svoje dielo definitívne uzavrel posledný z generácie okolo Júliusa Bukovinského a Júliusa Nemčíka,
básnik zemplínskej palety Štefan Makara."