Krivošová Tatiana

"Štúdium:
ZUŠ u akademickej maliarky Balšiankovej
SUPŠ u akademického maliara Čičváka"