Sabol Tibor

"Narodil sa roku 1963 v Košiciach.
V roku 1982 absolvoval štúdium na Strednej umeleckopriemyselnej škole v Košiciach, odbor modelovanie keramiky.
Potom študoval na renomovanej Strednej priemyselnej škole kamenárskej a sochárskej v Hořicích v Českej republike.
Venuje sa voľnej keramickej a sochárskej tvorbe, jeho hlavným materiálom je hlina.
Tvorí väčšinou na objednávky. Žije v Košiciach."