Svalyavchik Vasyl

Narodil sa 14.októbra 1951 v obci Zaytsev, Zakarpatie. Vyštudoval Vysokú školu umeleckopriemyselnú, oddelenie maľby v Užhorode. Je členom Národného zväzu ukrajinských umelcov od roku 1987. Stal sa víťazom Y.Bokshay a A.Erdely- regionálnej ceny vo výtvarných umení