Melčaková Juneková Věruna

Milan Johanides

Věruna Melčáková Juneková sa narodila 20. februára 1945 v Zlíne. Študovala na Štátnej umeleckopriemyselnej škole v Uherskom Hradišti a na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, odbor knižná tvorba a voľná grafika u profesora Albína Brunovského a odbor monumentálna maľba u profesora Petra Matejku. Venuje sa kresbe, maľbe, textilnej tvorbe, knižnej a časopiseckej ilustrácii a karikatúre. Svoje práce vystavovala na viac ako 40-tich samostatných výstavách a viac ako 200 kolektívnych výstavách v mnohých krajinách Európy a sveta. Jej tvorba bola odmenená viacerými významnými oceneniami. Žije a tvorí v Dunajskej Lužnej.