Szabová Viera

"Viera Szabová, rod. Poljačková sa narodila 21. 9. 1959 v Bratislave, v televíznej rodine. Otec bol režisér a mama produkčná. Vyrastala v prostredí televízneho štúdia, hercov, kulís a kostýmov v Košiciach. Určite aj to ju priviedlo k štúdiu Umeleckej priemyslovky, odbor grafika.
Tvorba sa stala protipólom jej počítačovej práce, v nej môže zhmotniť pocity a emócie.
Zúčasťňuje sa medzinárodných plenérov a súťaží, na ktorých získala aj nejaké ocenenia. Vystavovala na mnohých spoločných výstavách košických výtvarníkov v Galérii Veba, vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach a nedávno na samostatnej výstave v Dome umenia.
Námety obrazov sú rôznorodé, ale všetky sa dotýkajú jej vnútra a obsahujú určité metafory života. Obľubuje figurálnu kresbu, rada maľuje anjelov, zachytáva okamih plný teplých farieb, ktoré obľubuje. Ale výnimka potvrdzuje pravidlo."