Kvoriak Viktor

Viktor Kvoriak

"Mgr. Viktor Kvoriak.
Vzdelanie
1995-1999 Škola úžitkového výtvarníctva Košice, odbor keramika.
2004-2009 Fakulta humanitných a prírodných vied PU, katedra výtvarnej výchovy a umenia."