Prichoďko Vjačeslav

"Akad.mal. Vjačeslav Prichoďko sa sa narodil 13. januára 1940 v meste Zolotonoša na Ukrajine, zomrel 11. januára 2011 v Užhorode.
V roku 1965 absolvoval Ľvovskú štátnu vysokú školu výtvarno-úžitkového umenia. Bol členom štátneho spolku maliarov Ukrajiny.
Bol Zaslúžilým umelcom Ukrajiny od roku 1990 a nositeľom oblastnej ceny J. Bokšaya a V. Erdélyiho v oblasti výtvarného umenia.
Od roku 2004 bol nositeľom titulu Národný umelec Ukrajiny. Vystavoval doma aj v zahraničí.
Posledná výstava jeho prác na Slovensku bola v lete 2006 v múzeu v Trebišove."