Broniševsky Vladimir

Narodil sa v roku 1953. V rokoch 1980 - 1985 študoval na Akadémii výtvarných umení v Krakove. Aktívne sa zúčastňuje na samostatných a kolektívnych výstavách. Vystavoval v Prahe, v poľskom Przemyśli a v Košiciach. Je laureátom niekoľkých medzinárodných výtvarných ocenení z Poľska a Maďarska. Spoločným menovateľom jeho diel je autorov sklon k tvorbe na pomedzí predmetnosti a abstrakcie s často zreteľným meditatívnym a lyrickým akcentom. V poslednom období je charakteristická stíšená farebnosť jeho obrazov. Zomrel v Košiciach v roku 2018.