Kompánek Vladimír

Milan Johanides

Vladimír Kompánek sa narodil 28.10.1927 v Rajci.
V rokoch 1947-49 študoval na Oddelení kreslenia a maľovania SVŠT v Bratislave (prof.G.Mallý, J.Mudroch, K.Sokol). 1949-54 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (prof.Jozef Kostka).
Ťažiskovým obdobím jeho tvorby skulptúr sú 60. roky. Neskôr sa dostal ku kresbe a maľbe. Jeho drevené skulptúry sa inšpirujú námetmi z vidieckeho prostredia.
Vytváral koncepciu "ochranných božstiev" domova, totemické symboly, abstrahoval formy z prostredia ľudovej architektúry. Charakteristická v jeho celkovej tvorbe je spätosť s prírodou a dedinou.
Nezanedbateľnou súčasťou Kompánkovej tvorby sú drevené hračky, ktoré sa svojou jednoduchosťou približujú k futuristickým hračkám pre dospelých.
Tvorbou sa zaraďuje do Skupiny Mikuláša Galandu, ktorú pomáhal zakladať. Bol blízkym priateľom Dominika Tatarku.
Zomrel 20.1.2011 v Bratislave.